Facebook Twitter
gPlus 

สมาคมบอล ประกาศรายชื่อแข้งสาว 19 ปี ฟุตบอลลีกหญิง

888

6 เม.ย.60


สมาคมบอล ประกาศรายชื่อแข้งสาว 19 ปี ฟุตบอลลีกหญิง


หลังจากที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกหญิง ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 นั้น

 ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอล ได้ทำการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สนามลีโอ ปาร์ค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 คน ดังนี้

 1. นางสาววริศรา ปลื้มใจ ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู

 2. นางสาวคณาทิพย์ ไชโยธา ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู

 3. นางสาวพนิตา พรมรัตน์ ตำแหน่ง ผู้รักษาประตู

 4. นางสาวพรพิรุณ พิลาวรรณ ตำแหน่ง กองหลัง

 5. นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย ตำแหน่ง กองหลัง

 6. นางสาวธมลวรรณ รักษาภักดี ตำแหน่ง กองหลัง

 7. นางสาวศรุดา ก้อนฝ้าย ตำแหน่ง กองหลัง

 8. นางสาวอรพรรณ บุ้งทอง ตำแหน่ง กองหลัง

 9. นางสาวธนาพร เพ็ชรอ่อน ตำแหน่ง กองหลัง

 10. นางสาวเจนจิรา จำธรรม ตำแหน่ง กองหลัง

 11. นางสาวกัญชลลิญา พิมพะบุตร ตำแหน่ง กองกลาง

 12. นางสาวกุลสตรี ใจทน ตำแหน่ง กองกลาง

 13. นางสาวอนุธิดา มะลาศรี ตำแหน่ง กองกลาง

 14. นางสาวชญานันท์ ไชยเขตร์ ตำแหน่ง กองกลาง

 15. นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค ตำแหน่ง กองกลาง

 16. นางสาวทณัฏฐา สังข์ทอง ตำแหน่ง กองกลาง

 17. นางสาวธาราทิพย์ พันเดช ตำแหน่ง กองกลาง

 18. นางสาวภารวี ภากเพียร ตำแหน่ง กองกลาง

 19. นางสาวจิราภรณ์ มงคลดี ตำแหน่ง กองหลัง

 20. นางสาวกัญญาณัฐ เชษฐบุตร ตำแหน่ง กองหลัง

 21. นางสาวศิริกาญจน์ พยัคเนตร ตำแหน่ง กองหลัง

 22. นางสาววาลุกา ศรีสันต์ ตำแหน่ง กองหลัง

 23. นางสาวชนิกานต์ มณีโชติสวัสดิ์ ตำแหน่ง กองหลัง

 24. นางสาวชนินาถ มณีโชติสวัสดิ์ ตำแหน่ง กองหลัง

 25. นางสาวอุไรพร ยงกุล ตำแหน่ง กองหลัง

 26. นางสาวมาริสา ไชยปัญญา ตำแหน่ง กองหลัง

กลับขึ้นด้านบน