Facebook Twitter
gPlus 

รัชนก อินทนนท์ รับเครื่องราชฯ

729

27 เม.ย.59


รัชนก อินทนนท์ รับเครื่องราชฯ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.) ให้แก่ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันของไทย เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ในรายการอินเดีย โอเพน 2016 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2559 รายการมาเลเซีย โอเพน 2016 ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2559 และ รายการสิงคโปร์ โอเพน 2016 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน2559 ซึ่งเป็นรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการติดต่อกัน ทําให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันไทยคนแรกที่สามารถทําคะแนนสะสมและได้รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาแบดมินตันมือ 1 ของโลก และเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ชนะรายการระดับ ซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการติดต่อกันคนแรกของโลก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559

กลับขึ้นด้านบน